Zuzana Majerová byla ode dne 14.7.2000 do 14.7.2014 členem v letech 2012- 2014 předsedkyní správní rady společenství filantropů, mecenášů a investorů výzkumu European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s., IČ: 706 31 298, Stará 51/4, Pustkovec, 708 00 Ostrava, Jine Kafe ID 4ex7c9p, vedené Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. L 4845

➽➽➽➽

Výzkum Konopí je lék (Cannabis is The Cure) zastupuje asociace Cannabis is The Cure,z.s. ( Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, Open Royal Academy ID 4ex7c9p, vedená Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. L 6401), zřizovatelé Edukativní konopné kliniky v Praze, Olomouci a Ospělově a CSC JINE KAFE v Ostravě (Otevřená společnost Ateliér ALF,z.s., IČ: 226 80 101, vedená Krajským soudem v Brně pod sp.zn. L 22953, Odborná společnost Konopí lék,z.s., IČ: 227 27 281, vedená Krajským soudem v Brně pod sp.zn. L 22019 a Společnost sociální ekologie Art & Body Language Factory, z.s, IČ: 227 24 303) a společenství (European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s )Projekt Bohemp/Kanebos,.s.r.o ke dni 10.12.2017


Delegované členství v asociaci Cannabis is The Cure,z.s. od statutární zástupkyně Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. poslankyně Bc. Zuzany Majerové pro Matthew Zahradnik dne 19.1.2014


➤➤➤➤➤➤➤➤